SØK VIA KART  


KROATIA SYD
 Dubrovnik
 Cavtat
 Orebic
 Øya Korcula
    Korcula by
    Lumbarda

KROATIA SENTRAL
 Split
 Trogir
 Øya Hvar
    Hvar by
    Starigrad
    Jelsa
    Vrboska
 Øya Brac
    Bol (Brac)
    Sutivan (Brac)
 Makarska
 Baska Voda/Brela
 Primosten
 Vodice
 Rogoznica
 Preko-Zadar

KROATIA NORD
 Istria
 Pula
 Rovinj
 Porec  Nyhet!
 Fazana
 RabacKroatiaperler p Facebook  Kroatiaperler p Instagram   
SPESIFISERT SØK

 

 

 Sjøutsikt
 Aircondition
 Terrasse

 
Søk ferieboliger

Leiebetingelser for feriebolig


Garanti og betingelser

Kroatiaperler er ansvarlig for å formidle leieavtale og oppgjør mellom leietager og utleier.

Kroatiaperler eier ikke utleieobjektene og kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for andre omstendigheter. Ved aksept av leieavtalen aksepterer leietageren samtidig leiebetingelsene. Leieavtalen anses som akseptert når Kroatiaperler mottar bestillingskjema eller e-post fra leietager som bekrefter en bestilling. Såfremt utleieobjektet er ledig i den perioden leietager bestiller, er leieavtalen bindene. Kroatiaperler sender da bestillingsbekreftelse på e-post med betalingsinformasjon i løpet av 2 virkedager. Hvis utleieobjektet ikke er ledig i perioden leietager bestiller, vil Kroatiaperler sende et uforpliktende tilbud om alternativt utleieobjekt.

Hva er inkludert i prisen?

Prisene som er oppgitt i tabell under hvert utleieobjekt inkluderer:
  • Elektrisitet
  • Oppvarming
  • Air condition, der dette finnes
  • Vann
For hver bestilling tilkommer en avgift som oppgis under pristabellen.Denne dekker:
  • rengjøring av leiligheten etter endt leie
  • sengetøy og håndklær (til innendørs bruk)
  • administrasjonskostnader
  • kostnader ved veksling av valuta og overføring til utlandet
  • turist-skatt til den kroatiske stat.

Betalingsbetingelser

Som opplyst er leieavtalen bindende såfremt ønsket utleieobjekt er ledig i den perioden leietager bestiller, og ved en eventuell avbestilling gjelder reglene beskrevet under punktet Avbestilling/Endring.

Kroatiaperler gjør oppmerksom på at det ikke er angrerett ved kjøp av de produkter vi leverer, ref. unntak i Angrerettloven (§ 19, kapittel 5).

30% av leien betales senest 7 dager etter inngåelse av leieavtalen. Det resterende beløpet betales senest 30 dager før ankomst.
Dersom det ikke betales innen oppgitte frister har Kroatiaperler rett til å annulere leieavtalen, og kreve gebyr etter satser beskrevet under punktet Avbestilling/Endring. I slike tilfeller vil det først bli sendt ut et varsel om dette på mail.

Ved bestillinger som gjelder avreise innen 30 dager, betales hele beløpet samlet innen 7 dager. Dersom reisen er nært forestående må oppholdet betales i sin helhet slik at betalingen er inne på Kroatiaperlers konto før avreise. Avbestillingsreglene gjelder også ved slike bestillinger.

Avbestilling / Endring

Bestillingen er bindene og kan ikke avbestilles uten at det kreves gebyr etter følgende satser:
Om avbestilling finner sted innen 7 dager betales et gebyr på kr,-500,- pr leieobjekt.
Ved avbestilling senere enn 7 dager fra bestillingsdato, men mer enn 30 dager før ankomst, betales 30% i honorar.
I tilfelle avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst betales full leiepris.
Det anbefales å kjøpe forsikring som dekker eventuell avbestilling ved sykdom.


Det er vanligvis ikke mulig å endre leieavtalen dersom det har gått mer enn 7 dager siden bestilling, med mindre endringen er innenfor samme hus. Årsaken til dette er at Kroatiaperler betaler eier av utleieobjektet forskudd etter inngått leieavtale. Ved eventuelle endringer av leieavtalen etter at bestillingsbekreftelsen er mottatt, betales et gebyr på 300,- kroner pr leieobjekt. Dette gjelder endring av datoer der dette er mulig, endring av antall personer osv.

Valutaendringer

Dersom valutaen i det land ferieboligen er beliggende i (HRK), eller den valuta som ferieboligen avregnes i (EURO), endres i forhold til den valuta som anvendes til leierens betaling (NOK), kan leien etter leieavtalens inngåelse og innen leieperiodens start bli forhøyet med den samme prosent som den anvendte valuta er steget med etter 15. oktober året før når prisene ble satt. Eventuell endring vil bli fakturert leietakeren senest 30 dager før leieperioden inntrer. Dette forhold gir ikke leieren rett til å annullere leieavtalen, såfremt prisøkningen ikke overskrider 10%.

Hvis den anvendte valuta (HRK eller EURO) har sunket siden 1. september året før og frem til siste innbetaling skal finne sted, kan leietaker på tilsvarende måte kreve at prisen blir redusert med samme prosent som den anvendte valuta har sunket med. Kravet må stilles Kroatiaperler pr e-post senest 35 dager før leieperioden inntrer. Et krav som overskrider 10% prisreduksjon gir Kroatiaperler rett til å annulere leieavtalen.

Ankomst og avreise

Før avreise vil leietager få tilsendt veibeskrivelse, navn og telefonnummer til eier av utleieobjektet og/eller en kontaktperson. Ved tilfeller hvor huseier ikke er engelsktalende vil dere alltid få oppgitt en kontaktperson. Dere må selv gi beskjed til kontaktperson om ca ankomsttid, senest 2 dager før ankomst.

Ankomst skjer tidligst kl. 14.00 (noen hus har ankomst 16.00) og senest kl. 23.00.
Avreise senest kl. 10.00.

NB! Dersom du ikke har mulighet til å ankomme innen kl. 23.00, eller dersom du blir forsinket må du selv kontakte eier/lokal kontaktperson direkte for å forhøre deg om det er mulig å ankomme senere! Dersom så ikke skjer, og leietager ikke har ankommet utleieobjektet innen avtalt tid, vil leieavtalen bli betraktet som avbestilt etter 1 døgn.

Eier er ansvarlig for å utlevere nøkkel på avtalt sted ved ankomst. Leietager har ansvar for å levere nøklene på avtalt sted ved avreise.

Mangler og klager

Eier er ansvarlig for at utleieobjektet er i rengjort og forventet stand ved ankomst.
Klager vedrørende mangler ved utleieobjektet skal formidles til oppgitte kontaktperson i Kroatia umiddelbart. Huseieren er ansvarlig for å rette opp mangelen eller kompensere for denne så raskt som mulig.

Dersom mangelen ikke kan rettes eller kompenseres på stedet, og er av en betydelig art, kan leietager sende en skriftlig klage til Kroatiaperler senest 10 dager etter at leieforholdet avsluttes.
Kroatiaperler kan ikke vurdere kompensasjon for eventuelle mangler som ikke er blitt fremmet til oppgitte kontaktperson på stedet.

Leietager kan ikke ta opp krav i tilfeller av uforutsette forstyrrelser og skader.

Dersom utleieobjektet ikke svarer til forventingene, ønsker Kroatiaperler å bli informert om dette.

Leietagers plikter / erstatning

Utleieobjektet kan ikke beboes av flere personer enn det antall som blir oppgitt ved bestilling.
Leietager skal forlate utleieobjektet i den stand det var ved ankomst (med unntak av rengjøring).
Leiligheten skal ryddes, søppel og tomgods bæres ut og oppvasken tas.
Leietager hefter for alt som tilhører utleieobjektet og kompenserer all skade på utleieobjekt eller inventar forårsaket av leietageren.
Leietager plikter å straks informere eieren om enhver skade i løpet av leieperioden, og kompensasjon skjer direkte til huseier før avreise.

Leietager plikter å ta hensyn til naboer og følge de individuelle husregler som måtte finnes.

  © 2009-2024 Kroatiaperler AS. All rights reserved.
Org.nr 996 968 022     Til forsiden | Om oss | Kontakt oss | Søk ferieboliger | Leiebetingelser